آدرس

  • دفتر تحقیق و توسعه: تهران-کارگر شمالی-خیابان شانزدهم(فرشی مقدم)-پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-ساختمان شماره 2-طبقه 2-واحد 322
    کد پستی: 1439814448

اطلاعات تماس

  • تلفن 88972697 – 88977479 – 88977478 (021)
  • دورنگار 89774904 (021)
  • info[at]iesys.ir – info[at]nahofteh.com
  • http://www.nahofteh.com

دانش بنیان