حضور شرکت سیستم های نهفته ایرانیان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نمایشگاه هفته پژوهش و فن آوری وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با هدف معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی شرکت ها به مدت چها روز در تاریخ 23 الی 26 آذرماه سال 94 برگزار گردید. شرکت سیستم های نهفته ایرانیان نیز با حضور در این نمایشگاه به ارائه خدمات و محصولات دانش بنیان در حوزه صنعت نفت و گاز پرداخت.