حضور شرکت سیستم های نهفته ایرانیان در پنجمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و نشست بین المللی شبکه سازی نوآوری

 

در نشست بین المللی، آقای مهندس بابایی پیرامون مشکلات شرکت های روسی در بازار فناوری نوین ایران سخنرانی کردند.چکیده ای از مطالب سخنرانی :

مشکلات تجاری شرکت های روسیه در ایران:

اصلی ترین عامل ورود شرکت های روسیه در حال حاضر امید به امکان ورود شرکتهای غربی در بازار ایران می باشد.

عامل مهم دیگر موضوع فرهنگ تجاری ایران و چگونگی ورود در بازار ایران می باشد. خیلی از شرکت های روسیه با پیشفرض عدم اطلاع و بروز بودن شرکت های ایرانی و همچنین نیاز بسیار شرکت های ایرانی به محصولات آنها و روسی، پا در این عرصه میگذارند.

شرکت های ایرانی و بازار ایران دارای نگاهی مبنی بر عدم حمایت و ارائه خدمات پس از فروش از سوی شرکت های روسیه می باشد.

مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های روسی کمتر مشاهده می شود.

و ........

راه حل برای برون رفت از مشکلات:

  • بهره مندی از مشاورین ایرانی یا سازمان هایی که قبلا با ایران فعالیت تجاری داشته اند.
  • ایجاد ساختار حقوقی (دفتر کسب و کار و یا شعبه) در ایران بمنظور امنیت خاطر مشتری در مورد خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتری مهم می باشد.
  • تولید مشترک و انتقال تکنولوژی .

 

و .......