تعمیر، بازسازی و نگهداری

 بسیاری از کارخانهها و تولیدیهای موجود در کشور در صنایع مختلف مانند نفت و گاز، معادن و ... دارای عمری بیش از یک دهه هستند و بسیاری از تجهیزات و ابزارهای گران قیمت آنها فرسوده و دور از فناوری روز میباشد. تعمیر، بازسازی و نوسازی این دستگاهها گزینهای بسیار کم هزینهتر از خرید دستگاههای جدید میباشد. این شرکت تخصص آن را دارد که به یکی از سه روش ذیل دستگاه خراب و از کار افتادهی شما را راهاندازی نماید یا دستگاه قدیمی شما را هوشمند، اتوماتیک یا منطبق با فناوریهای روز دنیا نماید.

 

انواع خدمات

 • تعمیر: در صورت امکان، اجزا و قطعات معیوب دستگاه تعمیر یا تعویض میگردد.
 • بازسازی: ممکن است بخشی از دستگاه قابل تعمیر نبوده و همچنین امکان خرید و تهیه آن نیز مقدور نباشد، در این صورت بخش های مورد نیاز مجددا طراحی و با استفاده از قطعات جدید و موجود در بازار ساخته میشوند.
 • نوسازی: با طراحی مجدد و ساخت اجزای قدیمی بر اساس فناوریهای روز و قطعات جدید، بخشهایی یا کل دستگاه نوسازی میشود. همچنین ممکن است جهت هوشمندسازی دستگاه اجزای جدیدی به آن افزوده شود و نرمافزارهایی نیز برای آن تهیه گردد. 

. روند کار ما به این صورت خواهد بود که متخصصان ما از دستگاه بازدید نموده و بر اساس شرایط و مشکلات دستگاه کم هزینه ترین و بهینه ترین روش را انتخاب مینمایند. 

نوسازی و بازسازی 

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08

 تعمیر

 

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08